Interpelacja z dnia 2018-09-12 : Generalnego remontu ul. Smolnej

W związku z interwencja mieszkańców ulicy Smolnej, którzy od wielu lat proszą o wykonanie kanalizacji burzowej, a także nawierzchni, zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji i zabezpieczenie środków finansowych na tą inwestycję w najbliższym budżecie miasta Krakowa. Mieszkańcy ulicy Smolnej od lat (od 2002 r.) starają się bezskutecznie o poprawę ich warunków życia przy tej ulicy. W związku z powyższym proszę o jak najszybsze podjęcie działań i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie generalnego remontu ul. Smolnej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 września 2018 r., uprzejmie informuję.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie realizując procedurę planowania i monitorowania inwestycji umieścił na liście rankingowej zadań wnioskowanych do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa zadanie pn. „Przebudowa ul. Smolnej” celem wprowadzenia go do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata kolejne.

Złożenie wniosku o umieszczenie zadania w projekcie budżetu na dany rok nie jest jednoznaczne z wprowadzeniem zadania do budżetu Miasta. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Miasta Krakowa.