Interpelacja z dnia 2018-09-12 : Koszenia trawy w okolicy wałów Serafy w Bieżanowie

W związku z interwencja mieszkańców Bieżanowa, proszę o jak najszybsze podjęcie działań w celu skoszenia trawy w okolicy wałów Serafy w Bieżanowie.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie koszenia wałów Serafy w Starym Bieżanowie, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 września 2018 r., uprzejmie informuję, że wały i międzywale tej rzeki znajdują się na terenach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Do tej instytucji zostało przekazane wystąpienie Pani Radnej zgodnie z kompetencjami.

W sąsiedztwie wałów, w rejonie budynku przy ul. Złocieniowej 34e znajdują się działki nr 419/5 i 419/7 obr. 105 Podgórze, stanowiące własność Skarbu Państwa, na terenie których we wrześniu br. wykonane zostały prace polegające na koszeniu traw i chwastów.