Interpelacja z dnia 2019-01-10 : Organizacji kursów autobusów linii 243

W nawiązaniu do podjętej interpelacji w miesiącu październiku 2018 r. w sprawie organizacji kursów autobusów linii 243, oraz treści uzyskanej odpowiedzi z dnia 5 listopada 2018 r. znak : OR-03.0003.4295.2018, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie znajduje się wdrażanie rozwiązania zwiększającego częstotliwość kursowania przedmiotowej linii autobusowej, bez konieczności podniesienia kosztów ponoszonych przez Gminę Wieliczka, oraz w jaki sposób rozwiązanie to będzie realizowane.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie organizacji kursów autobusów linii nr 243, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w dniu 10 stycznia 2019 r., uprzejmie informuję:

Gmina Wieliczka negatywnie zaopiniowała zaproponowane rozwiązanie, mające na celu zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 243 bez wzrostu kosztów ponoszonych przez Gminę Wieliczka. Proponowane zmiany przewidywały skierowanie linii nr 243 od przystanku „Węgrzce Wielkie Pętla” do przystanku „Duża Góra” po obecnej trasie, a następnie przez ulice Barbary (powrót ul. Mała Góra), Ćwiklińskiej i Aleksandry w Krakowie do pętli „Nowy Bieżanów Południe". Skrócenie trasy pozwoliłoby na zwiększenie częstotliwości kursowania linii bez wzrostu pracy przewozowej, zapewniając w dalszym ciągu możliwość przesiadki na linie tramwajowe na przystankach „Nowy Bieżanów P+R” i „Ćwiklińskiej”. Dla Gminy Wieliczka powyższe zmiany nie generowałyby dodatkowych kosztów, natomiast dla pasażerów przyniosłyby wymierne korzyści w postaci lepszego komfortu podróży oraz większej liczby kursów.

Po negatywnej opinii Gminy Wieliczka dotyczącej zaproponowanego rozwiązania oraz w związku z licznymi zgłoszeniami od operatora, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie, dotyczącymi poważnych utrudnień w przejeździe autobusów ul. Jerzmanowskiego w Krakowie ze względu na parkujące wzdłuż tej ulicy samochody, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zmuszony był do zmiany trasy linii nr 243 poprzez wycofanie kursu autobusu przez ul. Jerzmanowskiego. Należy również zaznaczyć, iż jednostka zwracała się wcześniej o opinię do Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w sprawie wprowadzenia zakazu postoju na jezdni przy ul. Jerzmanowskiego, informując jednocześnie, że nieuporządkowanie parkowania będzie skutkowało zmianą trasy linii nr 243, która dotychczas zapewniała istotne połączenia

wewnątrz dzielnicy. Odpowiedź Rady i Zarządu Dzielnicy była jednak negatywna i uzasadniona deficytem miejsc parkingowych w rejonie ul. Jerzmanowskiego.

Dodatkowo informuję, iż linią zapewniającą obsługę komunikacją zbiorową ul. Bieżanowskiej jest w głównej mierze linia nr 143, natomiast linia nr 243, jako linia aglomeracyjna zapewnia obsługę przede wszystkim mieszkańcom Gminy Wieliczka.

W związku z uchwaleniem w dniu 10 stycznia 2019 r. budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz ograniczoną ilością środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania budżetowego „Transport”, nie ma możliwości zwiększania w I kwartale br. ilości pracy przewozowej, a co za tym idzie zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusów nr 143 lub nr 243.