Interpelacje

#Interpelacja w sprawieData zgłoszenia
19 Instalacji progów zwalniających na ulicy Rakuś w Krakowie 2016-03-16
18 Dotacji celowej na realizację zadania pn. "Utrzymanie zbiornika retencyjnego na rzece Serafa w mieście Kraków" 2016-03-16
17 Możliwości dofinansowania zimowisk dla dzieci z Dzielnicy XII organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Eden" 2015-10-21
16 Tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej 2015-09-23
15 Budowy instalacji do produkcji miedzi na terenie os. Złocień 2015-05-27
14 WZ w rejonie ul. Estońskiej i Algierskiej 2015-05-27
13 Remontu sali gimnastycznej SP nr 124 2015-04-29
12 Lustra drogowego na ul. Weigla 2015-04-29
11 Wykonania przycinki pielęgnacyjnej drzew przed blokiem znajdującym się przy ul. Weissa w Krakowie 2015-04-01
10 Modernizacji szkolnej sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Weigla 2 w Krakowie 2015-04-01
9 Usytuowania wysepek spowalniajacych na ul. Ks. Łaczka i ul. Drożdżowej 2015-04-01
8 Umieszczenia lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Lipowskiego i ul. Ks. Popiełuszki 2015-04-01
7 Jakości wykonywania usług przewozu pasażerów autobusem linii 133 2015-03-18
6 Braku wyznaczonego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku "Karpińskiego" 2015-03-18
5 Możliwości wykupu ulic Bojanówka, Zaciernie, Fosa w os. Kostrze 2015-01-28
4 Sposobu parkowania przy ul. Szwedzkiej 2015-01-14
3 Drogi na wzgórzu Kaim (ul. Pronia) 2015-01-14
2 Budowy chodnika przy ul. Sucharskiego 2014-12-10
1 Stanu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Weigla 2 2014-12-10