Interpelacja z dnia 2019-02-28 : Rekultywacja trawnika przy ul. Wybickiego

W związku z sugestiami mieszkańców, zwracam się z prośbą o przywrócenie biologicznej aktywności zdegradowanych terenów zielonych (trawników) znajdujących się w okolicy ul. Wybickiego 54.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie rekultywacji zdegradowanych terenów zieleni przy ul. Wybickiego 54, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w dniu 28 lutego 2019 r., uprzejmie informuję, że zieleniec ten został ujęty przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w planach kompleksowego zagospodarowania poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów bądź założenie łąki kwietnej. Prace zostaną zrealizowane w terminie wynikającym z możliwości finansowych ZZM.