Interpelacja z dnia 2019-02-28 : Rewitalizacji parku przy Dworze Czeczów

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o obecnym stanie zaawansowania prac związanych z rewitalizacją terenu parku przy Dworze Czeczów, oraz o przewidywanym terminie zakończenia inwestycji.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z rewitalizacją parku przy Dworze Czeczów, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w dniu 28 lutego 2019 r., uprzejmie informuję.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest obecnie na etapie przygotowania dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla rewitalizacji parku przy Dworze Czeczów. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia przewidziane jest na drugi kwartał br.

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte na liście rankingowej inwestycji programowych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w programie gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2019 r., ale nie zostało uwzględnione w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019. Mając na względzie powyższe, określenie terminu rozpoczęcia rewitalizacji parku przy Dworze Czeczów oraz terminu zakończenia inwestycji będzie możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz po zabezpieczeniu finansowania tego zadania.