Interpelacja z dnia 2018-06-27 : Umieszczenia lustra drogowego przy ul. Grzecha

W związku ze skargami mieszkańców zgłaszanymi na moich dyżurach zwracam się z prośbą o umieszczenie lustra drogowego na skrzyżowaniu przy ul. Jana Grzecha, na wysokości domu nr 1. Widoczność na skrzyżowaniu jest w znaczny sposób ograniczona, co uzasadnia potrzebę umieszczenia lustra drogowego w niniejszej lokalizacji.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie umieszczenia lustra drogowego przy ul. Jana Grzecha, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 czerwca 2018 r., uprzejmie informuję, że w opinii Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie geometria skrzyżowania ulic: Jana Grzecha, Księdza Jerzego Popiełuszki i Ferdynanda Weigla wraz z obowiązującą w ich rejonie organizacją ruchu oraz prawidłowym ustawieniem pojazdu wyjeżdżającego z ulicy Jana Grzecha, zapewniają wystarczającą widoczność pozwalającą na bezpieczne włączenie się pojazdów do ruchu. W związku z powyższym wniosek o montaż lustra drogowego nie jest zasadny.