Interpelacja z dnia 2019-01-10 : Zmiany tramwajów na niskopodłogowe

W związku z prośbami mieszkańców, zwracam się z zapytaniem o terminy wymiany taboru tramwajowego na pojazdy niskopodłogowe, w szczególności zwracam się z wnioskiem o dostosowanie pojazdów tramwajowych linii 11 do potrzeb osób niepełnosprawnych .

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie wymiany taboru tramwajowego na pojazdy niskopodłogowe, w szczególności dostosowania pojazdów linii 11 do potrzeb osób niepełnosprawnych, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w dniu 10 stycznia 2019 r., uprzejmie informuję.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie starają się wypracować optymalny rozdział posiadanego taboru dla zapewnienia jak największej liczbie pasażerów dostępu do pojazdów dostosowanych do potrzeb osób ograniczonych ruchowo. Aktualnie na linii nr 11 niskopodłogowe tramwaje wykonują jedynie wybrane kursy w soboty i niedziele. Ilość posiadanych pojazdów niskopodłogowych nie pozwala na obsługę nimi wszystkich linii. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie prowadzi sukcesywną wymianę taboru, która w przyszłości pozwoli na skierowanie pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do obsługi kolejnych linii tramwajowych.