Program

Przez cztery lata w Radzie Miasta uważnie słuchałam krakowian. Za swoje największe sukcesy uznaję:

- wprowadzenie darmowej komunikacji MPK dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

- zablokowanie utworzenia instalacji do produkcji  miedzi,  która  miała  powstać  przy osiedlu Złocień i mogła stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców

- modernizację  przystanków  komunikacji miejskiej - budowa wiat przystankowych

- ochrona  terenu  rodzinnych ogrodów  działkowych "Drożdżownia"  przed dziką  zabudową  deweloperską oraz rewitalizacja istniejących terenów zielonych, między innymi pozyskanie środków finansowych na odnowę parku dworskiego przy szkole podstawowej 124 i dworze Czeczów, parku Aleksandry.

- budowa  parkingów  park&ride oraz działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- dokończenie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Serafie - Rada Miasta Krakowa w głosowaniu przeznaczyła 3 miliony złotych na ten cel.

- modernizacja boisk sportowych

- zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego oraz Bagrów

- doprowadzenie do objęcia ochroną konserwatorską terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim

- walka z preferencyjnym traktowaniem dużych deweloperów przez Magistrat, które odbywało się kosztem mieszkańców

 

W najbliższej kadencji za najważniejsze zadania uważam:

- ochrona  istniejących i utworzenie  nowych parków i miejsc do wypoczynku

- zwiększenie  częstotliwości  kursowania autobusów  i  tramwajów w  godzinach szczególnego natężenia ruchu

- zwiększenie  ilości  miejsc  parkingowych w mieście i na obrzeżach ( dalsza budowa parkingów park&ride )

- podejmowanie  działań  w  sprawie zaniedbanych dróg, chodników, oświetlenia ulic i brakującej sieci kanalizacyjnej

- darmowa  komunikacja dla  wszystkich uczniów w Krakowie

- likwidację  barier  architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

- podjęcie starań o budowę nowych żłobków, przedszkoli i szkół, w miejscach w których ich ilość jest nadal niewystarczająca

- zapewnienie  odpowiedniej  ilości  obiektów użyteczności publicznej, takich jak: przychodnie zdrowia, domy kultury czy kluby seniora.

- zabieganie o dokończenie budowy infrastruktury przeciwpowodziowej na rzece Serafie (docelowo powinno powstać 5 zbiorników retencyjnych), która w pełni zapewni bezpieczeństwo dla mieszkańców Bieżanowa, osiedla Złocień oraz Rybitw.

Zapraszam również do zapoznania się z treścią podejmowanych przeze mnie interpelacji